Sydöstra Sveriges Ponnyförening vänder sig till alla ponnyfantaster; ung som gammal; uppfödare som tävlingsryttare; till de som använder ponnyerna till avel eller som sällskap. Ja, kort och gott till ALLA som har kontakt med ponnyer på ett eller annat sätt. Vår målsättning är att jobba aktivt för våra medlemmar, samla alla entusiaster och sprida kunskap om ponnyn och dess användbarhet.


Sydöstra Sveriges Ponnyförening nybildades 1991 efter att föreningen legat vilande i 10 år. Idag har vi ett 130-tal medlemmar från Småland, Öland, Skåne, Väster- & Östergötland. Vi arbetar hårt, är idérika och lyhörda om vad medlemmarna önskar att vi anordnar. Det skickas årligen fullspäckade medlemsinformationer och andra typer av utskick till medlemmarna.


Sydöstra Sveriges Ponnyförening har en viktig roll. Vi behövs. Alla är vi barn i början och i de allra, allra flesta fall får barnen sin första hästkontakt med just ponnyer. Det är viktigt att föräldrarna engagerar sig i barnens ponnyliv. Det är betydelsefullt att en ponny som används av barn är snäll och lätthanterlig och det är de vuxna som bär ansvaret för att umgänget mellan barn och djur fungerar!


EN PONNY SKA FOSTRAS AV KUNNIGA VUXNA! Görs det får alla parter mycket nöje under en följd av år, en vän för livet!


STADGAR


BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Sätt in 200 kr bg 5621-2889

Familjemedlemskap 250 kr