Styrelsen

2024

Ordförande

Pia Asplund-Olsson,
Åsagatan 40, 380 30 Rockneby,
073-046 76 26,
piaatlas@hotmail.com

Vice ordförande

Ing-Marie Arvidsson,
Rosenholm, 360 71 Norrhult.
Tel. 0474-40954,
070-380 31 94
ingmari.arvidsson@gmail.com

Kassör

Anna Jakobsson,
Harby 315,
388 98 Trekanten,
070-554 43 57
e-post: harbystall@live.se

Övriga ledamöter

Siv Nilsson,
Storgatan 58,
382 34 Nybro.
Tel. 070-512 56 21,
e-post: skv.nilsson@gmail.com

Anne-Marie Berneke,
Vanserumsvägen 4,
386 94 Färjestaden.
e-post:  annemarie.berneke@gmail.com

Anneli Stigsdotter,
Skarvvägen 18,
388 96 Hagby,
Tel. 076-800 86 66
e-post: stigsdotter.anneli@gmail.com

Carin Franzén,
Bjärby 9,
38694 Färjestaden,
0485-56 03 45
e-post; carin-franzen@hotmail.com 

Hanna Olsson,
Folkeslunda 56,
386 94 Färjestaden,
073-649 66 56
e-post: hannaolsson9@hotmail.com

Suppleanter

Martin Jakobsson,
Harby 315,
388 98 Trekanten,
073-848 33 60

Emelie Karlsson,
Lyckans väg 9,
387 70 Löttorp,
070-862 48 72
e-post: emelie_karlsson@telia.com

Angelica Almén,
Södra Gärdslösa 31,
387 93 Borgholm,
076-166 51 34

Valberedningen

Karin Olsson, Bramstorps gård 1, 360 44 Ingelstad, Tel. 070-639 21 11
karin_olsson_1991@hotmail.com
Sara Linder, Fröjel bofride 750, 623 55 Klintehamn,
Maria Nilsson, Eskilshult 111, 382 74 Alsterbro, 073-767 84 81